Saksliste for årsmøte SHSK 2021

Årsberetning SHSK 2021

Innkalling til årsmøte 2021

 

Vi innkaller herved alle våre medlemmer til årsmøte onsdag 10.mars kl 17.00 i peisestua på Framheim på Selbustrand. Vi praktiserer godt smittevern og holder avstand, spriter hender både når vi kommer inn og når vi går ut i henhold til de til enhver tids gjeldende regler for smittevern.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meldt inn til styret på e-post til:  selbuhestesportklubb@hotmail.com innen  24.februar 2020. 

Hvis du har lyst til å være med å gjøre en forskjell i klubben vår, har ideer og ressurser du mener kan være med på å skape trygge og trivelige aktiviteter for medlemmene våre så send oss gjerne en mail! 

Vi minner om at nye medlemmer må ha betalt inn medlemskontigenten en måned i forkant av årsmøtet (altså innen 10.februar, og eksisterende medlemmer må ha betalt innen en uke før årmøtet avholdes for å være stemmeberettiget på årsmøtet, altså innen 3.mars. 

Medlemskontigenten innbetales til konto nr:  4285.15.44822 Eller til klubbens Vipps: 93517
Enkeltmedlemskap kr 350,- og familiemedlemskap kr 500,- pr år.

På grunn av coronasituasjonen tar vi smittevern på alvor, og må vite hvor mange som kommer på møtet. Derfor må alle som skal komme på årsmøtet melde seg på. Det gjør du ved å sende mail til oss på selbuhestesportklubb@hotmail.com innen 9.mars.

Vi legger opp til at alle skal holde god avstand, og vi setter håndsprit både ved døren og inne i lokalet. Det blir dessverre ingen servering i år.

Er du syk må du holde deg hjemme!

I tillegg tar vi forbehold om at årsmøtet må flyttes dersom myndighetene kommer med tiltak som gjør det nødvendig. Informasjon legges ut fortløpende dersom det blir aktuelt.

Velkommen!

~ Styret