Saksliste for årsmøte i Selbu Hestesportsklubb2020

ÅRSBERETNING for SELBU HESTESPORTSKLUBB 2019

Innkalling til årsmøte 2020

Vi innkaller herved våre medlemmer til årsmøte tirsdag 10.mars kl 17.30 på A-klasserommet på PMF (inngang ved bassenget, parkering på anvist sted)

Det blir medlemsmøte umiddelbart etter årsmøtet, der vi ønsker innspill fra dere medlemmer om hva dere har lyst til å bruke klubben til i 2020, aktiviteter, sosialt samvær osv. På medlemsmøtet spanderer vi pizza og saft.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meldt inn til styret på e-post til:  selbuhestesportklubb@hotmail.com innen  24.februar 2020. Årsberetning og saksliste legges ut på denne siden 25.februar.

Vi minner om at nye medlemmer må ha betalt inn medlemskontigenten en måned i forkant av årsmøtet (altså innen 10.februar, og eksisterende medlemmer må ha betalt innen en uke før årmøtet avholdes for å være stemmeberettiget på årsmøtet, altså innen 3.mars. 

Medlemskontigenten innbetales til konto nr:  4285.15.44822 Eller til klubbens Vipps: 93517
Enkeltmedlemskap kr 350,- og familiemedlemskap kr 500,- pr år

Velkommen!

~ Styret