Saksliste for ekstraordinært årsmøte Selbu Hestesportsklubb

Årsmøte 2019

VIKTIG MELDING til alle våre medlemmer!
Pga sykdom blir vi nødt til å AVLYSE det planlagte ekstraordinære årsmøtet og medlemsmøtet i morgen 12/3.
Vi FLYTTER det til tirsdag den 26.mars. 
Informasjon om sted og tidspunkt kommer! 
~ Styret

 

Vi innkaller herved alle våre medlemmer til ekstraordinært årsmøte tirsdag 12.mars 2019 kl 18.00 på A-klasserommet på PMF. (Inngang ved bassenget, parkering på anvist sted). Se vedlagte saksliste.

 

Direkte etter årsmøtet vil vi ha medlemsmøte, der alle våre medlemmer, nye og gamle, er hjertelig velkommen. Vi vil informere om aktiviteter, og ha idemyldring. Vi serverer kake og vafler, kaffe og saft.

Velkommen!

~ Styret


 

Vi inviterer våre medlemmer til årsmøte tirsdag 12.februar 2019 kl 18.00 på A-klasserommet på PMF (inngang ved bassenget, parkering på anvist sted)

Vi serverer pizza, og for å vite hvor mye vi må bestille trenger vi å vite hvor mange som kommer innen mandag 11.februar. Send PM til Kari-Ann Lamøy eller SMS til 90258591 og si fra om du kommer.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker er det åpent for innspill fra medlemmene. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meldt inn til styret på e-post: selbuhestesportklubb@hotmail.com innen 29.januar 2017. Årsberetningen legges ut på denne siden innen den datoen.

Vi minner om at nye medlemmer må ha betalt inn medlemskontigenten en måned i forkant av årsmøtet (altså innen 12.januar), og eksisterende medlemmer må ha betalt innen en uke før årmøtet avholdes for å være stemmeberettiget på årsmøtet. 

Medlemskontigenten innbetales til konto nr:  4285.15.44822 Eller til klubbens Vipps: 93517
Enkeltmedlemskap kr 350,- og familiemedlemskap kr 500,- pr år

ÅRSBERETNING for SELBU HESTESPORTSKLUBB 2019

Saksliste for årsmøte i Selbu Hestesportsklub1