Årsmøte

NB! ÅRSMØTET FLYTTES TIL TORSDAG 2.MARS kl 18.00. Samme sted. 

Vi inviterer våre medlemmer til årsmøte lørdag 11.februar 2017 kl 13.00 på klubbhuset til Travbanen på Vikaengene.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker er det åpent for innspill fra medlemmene. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meldt inn til leder Kine Aaltvedt på e-post: aaltvedtkine@hotmail.no innen 28.januar 2017. Årsberetningen sendes ut innen den datoen.

Vi minner om at nye medlemmer må ha betalt inn medlemskontigenten en måned i forkant av årsmøtet (altså innen 11.januar), og eksisterende medlemmer må ha betalt innen en uke før årmøtet avholdes for å være stemmeberettiget på årsmøtet. 

Medlemskontigenten innbetales til konto nr:  4285.15.44822 Enkeltmedlemskap kr 350,- og familiemedlemskap kr 500,- pr år