Årsmøtet 2016

Årsmøte avholdes på klubbhuset vårt på Vikaengene søndag 13.mars 2016 fra kl 17.00 - 19.00. 
Saker til årsmøtet må være styret i hende to uker før årsmøtet, altså innen 28.februar. 

Sakliste til årsmøtet 2016

MEDLEMSBREV SELBU HESTESPORTSKLUBB 2015

Last ned årsberetning/medlemsbrev for Selbu hestesportsklubb for 2015