På UK i sprang ved Melhus hestesportsklubb 2.april ble Ingrid Hornnes Walslag og Dinett Steengaard nr 1 i 70 cm feil og stil med 0 feil og 75,50 i stilpoeng. Ekvipasjen ble plassert på delt 2. plass i 80 cm feil og stil med 0 feil og 75,50 i stilpoeng.
Vi gratulerer!